Veľkonočná besiedka Apríl 2015

Krátkou scénkou o bohatom lovení rýb, keď Pán Ježiš povolal učeníkov a učinil ich rybármi ľudí a piesňou o galilejských rybároch, privítali deti rodičov na tohtoročnej Veľkonočnej besiedke. Po biblickej lekcií o bohatom lovení rýb /Lukáš 5 kap./ deti a rodičia trávili spolu čas na tvorivej dielni a potom sa popri občerstvení deti zahrali a rodičia porozprávali.

Aj samotnou scénkou aj ochotou pri nácviku vzdali deti chválu Pánu Ježišovi za to, že nás zachránil.

Pánu Bohu ďakujeme za ich obetavosť. Ďakujeme Pánu Bohu aj za našich maličkých, že si ich aj takto pozýva k sebe.