Tags: "velká noc"

Pastierky list velká noc 2022
16 apr
0

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Milé sestry a milí bratia, dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom...

Čítať viac
04 apr
0

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav: Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city úprimnej lásky, čo sa nenadýma, nech tečie prameň až ...

Čítať viac
24 jún
0

Veľkonočná besiedka Apríl 2015

Krátkou scénkou o bohatom lovení rýb, keď Pán Ježiš povolal učeníkov a učinil ich rybármi ľudí a piesňou o galilejských rybároch, privítali deti rodičov....

Čítať viac