Veľkonočný pozdrav

Zlatica Oravcová: Veľkonočná modlitba

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city
úprimnej lásky, čo sa nenadýma,
nech tečie prameň až doteraz skrytý,
nech hriechu osteň viacej nemučí ma.

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne ducha,
čo súcit prejaví a obviaže rany.
Odej mi srdce do svojho rúcha,
nech slúžiť blížnym vždy som odhodlaný.

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne túhy,
posvätné, krásne, ktoré povznesú ma.
Zmiluj sa, zmiluj a splať moje dlhy,
nevládzem, Pane, veľká to suma!

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne sily,
za Tebou kráčať, vyznávať Ťa všade.
Vzkries vo mne dobro, Spasiteľ môj milý,
k nohám Ti srdce odovzdane kladiem.
Amen.