Archív kategórií: Zo života zboru

Denné kluby pre mladšie deti
12 sep
0

Denné kluby pre mladšie deti

Na konci leta náš zbor ponúkol mladším deťom denné kluby v priestoroch cirkevného zboru. Zúčastnilo sa ho 11 detí...

Čítať viac
Zborový tábor 2023
05 sep
0

Zborový tábor 2023

Aj tento rok sa v rámci ponuky letných aktivít nášho zboru konal zborový tábor v Zuberci. Ponúkame vám zopár fotografií...

Čítať viac
380 výročie púchovského oltára
19 feb
0

380. výročie púchovského oltára

V historickom kalendári nášho zboru sa v roku 2023 nachádza aj jedno okrúhle výročie, ktoré sa neviaže ku konkrétnemu...

Čítať viac
15 sep
0

Mládežnícky výlet po Slovensku

Tohto roku sme sa s mládežou trochu netradične namiesto tábora rozhodli nasadnúť do áut a v dňoch 25. až 28. augusta...

Čítať viac
31 aug
0

Zborový tábor 2022

Zborový tábor sa v tomto roku uskutočnil v Ľubovnianskych kúpeľoch v Hoteli Ľubochňa od 17.8.-21.8....

Čítať viac
27 aug
0

Dorastový tábor

Tento rok sa dorastový tábor uskutočnil na úplne novom mieste v obci Závažná Poruba. V horskom prostredí...

Čítať viac
03 aug
0

Z detského denného tábora

Tento rok sa v zborových priestoroch konal detský denný tábor, ktorého sa zúčastnilo 24 detí. Mladšej skupine deti bolo odhalené...

Čítať viac
24 dec
0

Porucha vežových hodín

Možno ste si všimli, že hodiny na našej veži stoja. Príčinou je technická porucha na prevodovke pohonu ručičkových...

Čítať viac
29 okt
0

Oltárne rúcho po 30 rokoch

Na Pamiatku reformácie sa púchovský oltár zaodel do rúcha, ktoré sa do užívania vrátilo po 30 rokoch. Toto...

Čítať viac
04 okt
0

Poďakovanie za úrody

V nedeľu 3. októbra sme na službách Božích ďakovali za tohtoročné úrody. Dialo sa tak nielen na hlavných službách....

Čítať viac
04 okt
0

Rudolf Okrutský – 200. výročie narodenia

V nedeľu 26. septembra 2021 sme si na službách Božích pripomenuli 141. výročie posvätenia nášho chrámu a 200. ...

Čítať viac
09 sep
0

Popoludnie vo farskej záhrade

V nedeľu 5. septembra sme na službách Božích udelili požehnanie žiakom, študentom ale i učiteľom a vychovávateľom...

Čítať viac
29 aug
0

Zborový rodinný tábor 2021

Zborový rodinný tábor sme začali plánovať už minulý rok po vydarenom tábore v Telgárte s tým, že ho chceme....

Čítať viac
13 aug
0

Dorastový tábor 2021

V dňoch 2. – 8. augusta 2021 sa uskutočnil dorastový tábor nášho cirkevného zboru v Párnici okres Dolný Kubín....

Čítať viac
08 júl
0

Konfirmácia 2021

22. júna sa v našom zbore konala slávnosť konfirmácie. Konfirmovaných bolo 27 mladých ľudí, ktorí tak potvrdili...

Čítať viac
15 jún
0

Základný kameň zborového domu “ léta Páně 1939″

Pri aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcií zborového domu došlo k otvoreniu základného kameňa, ktorý v sebe....

Čítať viac
14 jún
0

Obnova hrobových miest púchovských farárov

Náš cirkevný zbor sa už dlhšie zaoberal otázkou obnovy hrobov evanjelických farárov Juraja Okrutského...

Čítať viac
31 máj
0

Obnovené lavičky

Hoci sa už oteplilo, mnohí ste si pri návšteve chrámu iste všimli, že pred našim kostolom ale aj v záhrade, chýbali....

Čítať viac
29 máj
0

Ponuka letných táborov

Cirkevný zbor ECAV Púchov pripravuje počas letných prázdnin tábory pre jednotlivcov, páry aj rodiny, od najmladších....

Čítať viac
11 máj
0

Ku dňu matiek

Matky naše, matky milé,srdcia drahé, ušľachtilé,ku vám zrieme, vaše dietky,vy jablone a my snietky. K vám sa máme ...

Čítať viac
25 apr
0

Priebeh rekonštrukčných prác zborového domu

Práce na rekonštrukcií zborového domu intenzívne pokračujú. Prinášame vám fotografie z priebehu prác....

Čítať viac
08 apr
0

Rekonštrukcia zborového domu

Zborový konvent nášho cirkevného zboru v posledných rokoch opakovane schválil rekonštrukciu zborového....

Čítať viac
04 apr
0

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav: Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city úprimnej lásky, čo sa nenadýma, nech tečie prameň až ...

Čítať viac
12 jan
0

Stalo sa pred rokom | 12.1.2020

Presne pred rokom - 1. nedeľu po Zjavení - si náš cirkevný zbor zvolil za zborového farára Dušana Cinu. Ten sa nadobudnutím právo...

Čítať viac
06 jan
0

Vianočné rúcho

Sviatkom Zjavenia Krista Pána mudrcom (ľudovo zvaným Traja králi) vyvrcholilo slávenie vianočných sviatkov. Obdobie tzv....

Čítať viac
30 okt
0

Pastiersky list zboru biskupov k pamiatke reformácie

Milé sestry a milí bratia.Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slove.....

Čítať viac
Poďakovanie za úrody zeme
24 okt
0

Poďakovanie za úrody zeme

V nedeľu 18.10.2020 sme v našom zbore ďakovali za úrody zeme. Pandémia korona vírusu nám neumožnila stretnúť sa spolu v chráme a služby...

Čítať viac
30 sep
0

140 rokov od výstavby evanjelického chrámu v Púchove

26. septembra 2020 uplynulo presne 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkve a. v. v Púchove na Moravskej ulici. Pri tejto príleži...

Čítať viac
30 sep
0

Spomienka na Juraja Matejku

V nedeľu 27. septembra sme si na službách Božích pripomenuli osobnosť Juraja Matejku – učiteľa a kantora nášho zboru, pri príležitosti 50. výročia jeho o...

Čítať viac
06 sep
0

Rodinný a mládežnícky tábor 2020

Už niekoľko rokov sa organizuje aj spoločný 5-dňový rodinný tábor. Tak to bolo aj tento rok. V krásnych letných dňoch 19. – 23. augusta 2020 bol Hotel T...

Čítať viac
12