Zborový rodinný tábor

sme začali plánovať už minulý rok po vydarenom tábore v Telgárte s tým, že ho chceme ponúknuť všetkým členom nášho cirkevného zboru k telesnému relaxu a k duchovnému občerstveniu.

Hľadania vhodnej lokality s ubytovacím zariadením pre väčší počet ľudí  a s rozumnou cenou sa ujali manželia Janko a Lenka Jamborkovci. Z viacerých možností bol spoločným rozhodnutím vybratý Hotel Studnička pri Námestove, ktorý sme mali obsadiť od 18. do 22. augusta 2021.

V nedeľu 15.8.2021 podvečer nás všetkých zastihla smutná a nesmierne bolestivá správa o tragickej smrti Janka Jamborka, člena prípravného tímu zborového tábora. Po viacerých spoločných úvahách sme sa rozhodli tábor nerušiť, ale realizovať ho v skrátenom čase. A tak časť prihlásených účastníkov sa ubytovala v hoteli už v stredu podvečer, ostatní dorazili v piatok po pohrebnej rozlúčke s bratom Jankom.

Hotel Studnička nás privítal krásnym prostredím na brehu Oravskej priehrade. V sobotu ráno sme začali spoločný program svedectvom manželov Svitekových z Myjavy, ktorých záľubou je rozdávanie kresťanskej literatúry. Olinka Šimeková z Dolného Kubína nám pripomenula, že Božia láska sa naozaj nemení, či prežívame radosť alebo smútok. Dostali sme úlohu nájsť v evanjeliách, ako Pán Ježiš pristupoval   ku každému osobitne v slovách uistenia, venovaní pozornosti, dávaní a prijímaní darov, dotykom  a v skutkoch služby. Po obede bol nenáročný turistický výlet na blízku rozhľadňu, niektorí však ostali pri bazéne s deťmi, či na Oravskej priehrade.

Večer sa nám prihovoril brat Michal Kovár biblickým textom o tele, v ktorom, keď trpí jeden úd, trpia všetky údy. Rozumeli sme mu, lebo v piatok sme pochovali Janka Jamborka, jeden pilier nášho spoločenstva. Dušan Valko z Dolného Kubína prispel svedectvom, v ktorom hovoril o tom, ako ho Pán Boh previedol od otroctva alkoholu a tvrdého odmietania viery cez vážny úraz na koľajniciach až k  naplneniu života kráľovského Božieho dieťaťa.

Načítať viac...

V nedeľu ráno sme si s deťmi zopakovali ukazovaciu pieseň o Božej láske, ktorá je silnejšia než vietor, vyššia než najvyšší štít, hlbšia než dno oceánov a ktorá zmenila náš svet. Pán farár nám na základe textu ev. Jána 15,12  hovoril o záväzku lásky, kde Pán Ježiš od nás nevyžaduje a neprikazuje lásku k Nemu, ale prikazuje nám milovať druhých. Pokračovali sme modlitbami za lásku rodičovskú, manželskú, detinskú a ďalšie vzťahy, ktoré trápia celú spoločnosť.  Vždy sme si najprv prečítali biblický text na priblíženie problému, napr. priateľstvo Dávida a Jonatána, narodenie Mojžiša a zápas jeho matky o jeho záchranu…a zakaždým nasledovalo modlitebné stíšenie. Na záver deti, ktorých tam bolo neúrekom, dostali požehnanie a kto chcel, mal možnosť prijať Večeru Pánovu, odpustenie a utíšenie od Pána Ježiša.

„To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.“

Sme veľmi radi novým rodinám, ktoré sa tento rok pridali. Spolu nás bolo 84 účastníkov vo veku od  6 mesiacov  až do dôchodkového veku.  Hospodin je Tvojím manželom, píše sa v Biblii. Keď Jemu vydáme svoj život so všetkými svojimi túžbami a potrebami, radosťami i starosťami, On sa postará o nás a prevedie aj cez smrť – ako Ten najlepší Manžel…. zaznelo v nedeľu ráno svedectve sestry Mirky. A keď sa aj pekné a požehnané táborové chvíle skončili, tomuto zasľúbeniu chceme dôverovať v nových dňoch našich životov.

Text: Mirka Mudráková, Mgr. Dušan Cina