Presbyterstvo

presbyterstvo

Presbyterstvo je vzácne poslanie od Pána Boha aktívne sa podieľať na službe riadenia cirkevného zboru. Služba tu znamená dobrovoľnosť a obetavosť.

Riadenie znamená prevzatie:

  • a) kolektívnej riadiacej zodpovednosti za cirkevný zbor
  • b) prijatie osobnej zodpovednosti za konkrétnu oblasť služby a riadenia cirkevného zboru

Členovia pre Púchov

Ing. Radovan Fujerík

Zborový dozorca, presbyter

Zborový dozorca a presbyter v CZ Púchov

Peter Mudrák

Zástupca zborového dozorcu, presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Ján Jamborek

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Ing. Milan Pečeňa

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Ľubica Jurisová

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Oľga Golitková

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Ing. Michal Hazucha

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Darina Pavlechová

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Mgr. Juraj Škripec

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Viera Horáková

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Ing. Emília Luhová

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov