Presbyterstvo

Zoznam presbyterov cirkevného zboru

Predsedníctvo zboru

 • Mgr. Dušan Cina – zborový farár
 • Ing. Radovan Fujerík – zborový dozorca

Púchov

 • Peter Mudrák – zástupca zb. Dozorcu (voľba 13.6.2021)
 • Jana Križanovičová – účtovníčka
 • Milan Pecho – kurátor
 • Július Mitana – pokladník
 • Ing. Milan Pečeňa
 • Ľubica Jurisová
 • Oľga Golitková
 • Ing. Michal Hazucha
 • Darina Pavlechová
 • Mgr. Juraj Škripec
 • Viera Horáková
 • Ing. Emília Luhová
 • Daniela Bujnová
 • Júlia Slovíková

Dohňany

 • Eva Marečková (voľba 13.6.2021)

Hoštiná

 • Jaroslava Dvoriaková
 • Jozef Sádecký

Ihrište

 • Bc. Viera Krátka
 • Darina Šponiarová

Mostište

 • Ema Jančeková

Nimnica

 • Ing. Zdena Pechová

Streženice

 • Ladislav Kováč
 • Oľga Miškechová

Vieska

 • Emília Ištvániková
 • Marcela Jancíková

_____________________________
Presbyterstvo zvolené na konvente: 15.4.2018