Stretnutie žien

stretnutie žien púchov

Náplňou stretnutí je v prvom rade štúdium Božieho slova, ale aj spievanie duchovných piesní a modlitby za zbor, cirkev i rozličné potreby rodín a blížnych.

Súčasťou stretnutí sú okrem výkladov Božieho slova aj spoločné rozhovory a výmena svojich duchovných a náboženských skúseností a zážitkov, ktoré spoločenstvo vzájomne posilňujú v živote s Pánom Ježišom Kristom.

Ďakujeme Pánu Bohu aj za tieto pravidelné stretnutia. Chceme zároveň pozvať aj ďalšie sestry, aby využili túto možnosť povzbudzovať sa vo viere.

ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...
ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...