Stretnutie žien

stretnutie žien púchov

Náplňou stretnutí je v prvom rade štúdium Božieho slova, ale aj spievanie duchovných piesní a modlitby za zbor, cirkev i rozličné potreby rodín a blížnych.

Súčasťou stretnutí sú okrem výkladov Božieho slova aj spoločné rozhovory a výmena svojich duchovných a náboženských skúseností a zážitkov, ktoré spoločenstvo vzájomne posilňujú v živote s Pánom Ježišom Kristom.

Ďakujeme Pánu Bohu aj za tieto pravidelné stretnutia. Chceme zároveň pozvať aj ďalšie sestry, aby využili túto možnosť povzbudzovať sa vo viere.