Nedeľa so ženami

Nedeľa so ženami
Nedeľa so ženami

Prvá nedeľa po Veľkej noci bola v Púchove venovaná prezentácii projektu Spoločenstva evanjelických žien. Pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie pripravujú evanjelické ženy v seniorátoch svoje gobelíny. V našom Turčianskom senioráte približuje gobelín tématiku Žilinskej synody. Na službách Božích sme privítali sestru Emíliu Fojtíkovú, ktorá je členkou projektovej komisie. Uviedla, že cieľom tohto projektu je priblížiť a zachovať veľkú históriu našej cirkvi, posilniť sa vo viere, ale aj spojiť sa pri práci ako spoločenstvo žien a mužov na celom Slovensku. Priblížila nám aj materiálovú a technickú realizáciu projektu. Súčasťou služieb Božích bolo aj poďakovanie našim sestrám, ktoré sa zúčastňujú školení vyšívačiek. Setra Božena Karasová, sestra Zuzana Šponiarová, sestra Anna Loduhová.

Popoludní sa konalo stretnutie evanjelických žien púchovskej doliny. Srdečne nás privítali v Dome histórie v cirkevnom zbore v Lazoch pod Makytou. Po úvodných slovách domáceho brata farára Petra Faboka sme spievali piesne zo spevníka, spoločne sa modlili. Farárka Lenka Rišiaňová nám v biblickom úvode priblížila slová z listu Efezským 4, 4-6: Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.

Hovorila o tom, aké sú medzi nami mnohé rozdiely. Rozdiely v životnej situácii, povahe, rozdiely v snoch, túžbach. Ale poznali sme, že rozdiely môžu byť aj veľmi užitočné. Zvlášť to vidíme v oblasti darov, ktoré sme dostali od Pána Boha. Práve ich rôznorodosť obohacuje nás a naše spoločenstvá. Viac, ako na rozdiely, chceme sa sústrediť na to, čo nás spája. Spája nás naša viera v trojjediného Pána Boha.

Sestra Fojtíková nám vo videoprojekcii predstavila jednotlivé gobelíny. Priblížila nám historickú oblasť, ktorú znázorňujú.

Po skončení stretnutia sme strávili spoločný čas pri rozhovoroch, ale aj plánovaní vyšívania nášho gobelínu.

Lenka Rišiaňová
evanjelická farárka v Púchove
koordinátorka SEŽ Turčianskeho seniorátu