Staršia besiedka

Milá mamina a tatino!

Na týchto stretnutiach sa snažíme deti viesť k láske a viere k Pánu Bohu. Učíme sa dať odpovede napr. na nasledovné otázky: Kto je Pán Ježiš? Kto stvoril svet a všetky jeho krásy? Kto nám v živote môže jedine pomôcť, keď je ťažko a kto nás ochraňuje?

Biblia je plná vzácnych a krásnych príbehov, ktoré nesú osobité posolstvo pre život každého človeka. Z týchto príbehov čerpáme a učíme. Učenie je jednoduché, názorné, veríme, že prijateľné a pochopiteľné pre všetky detičky. Súčasťou stretnutí sú piesne,

"Pestrý program pripravujeme každú nedeľu počas hlavných Služieb Božích o 10:00 hod."

spev, modlitby, ale vždy aj viac či menej náročná ručná práca, ktorú však vždy zvládnu všetky deti s pomocou rodičov. Zo stretnutia si deti teda odnesú nielen to, čo sa dozvedeli, naučili, čím sa potešili, ale aj peknú vec, ktorú si vyrobili a ktorá im pripomenie danú tému z Biblie.

Sme vďační Pánu Bohu za všetkých rodičov, ktorí privádzajú na stretnutia detskej besiedky a uvedomujú si zodpovednosť za duchovnú výchovu detí, tak ako ju sľubovali pri krste svätom. Chápeme, že nie vždy sa dá program rodiny zladiť s časom našich stretnutí, vždy sa však potešíme každému jednému človiečikovi, Božiemu dieťatku.

Detská besiedka má svoj odkaz tu stránke, kde sa rodičia dozvedia, skôr či neskôr podľa možností, čo sa deti učili, čo na besiedke robili, všetko doplnené množstvom pekných fotografií. Tie bývajú na stránke zvyčajne hneď večer po skončení besiedky.

Veríme, že zmysel stretnutí „ Detská besiedka“ je veľký a odzrkadlí sa skôr či neskôr v živote detí, v jeho smerovaní, hodnotách, a dúfame, že i v každodennom správaní. Hlavne však získavajú usmernenie na cestu vedúcej k spáse a večnému životu.