Porucha vežových hodín

Možno ste si všimli, že hodiny na našej veži týždeň stáli. Príčinou bola technická porucha na prevodovke pohonu ručičkových hodín. Diagnostický servis realizovala 22.12. firma Richter z Trenčína. Oprava si vyžiadala výmenu koncového spínača v prevodovke, ktorý sme po doručení (24.12.2021) vymenili, aby hodiny znovu plnili svoj účel. Servisné práce vrátane dodávky náhradného spínača zrealizoval p. Richter bezplatne aj napriek tomu, že nebol dodávateľom tejto technológie. Spínač na mieste vymenil br. poddozorca.

Pri tejto príležitosti vám prinášame aj zopár fotografií z hodinovej komory našej veže. Je to najvyššie podlažie nášho kostola a nachádza sa na kopule nad zvonovou stolicou. V strede miestnosti je pohon a prevodovka, ktorá otáča ručičky na všetkých štyroch ciferníkoch. Ďalej sa tu nachádza osvetlenie ciferníkov (každý je osvetlený zvlášť), ktoré sa spúšťa automaticky – svetelným senzorom. Nad hodinami sa nachádza stolica, na ktorej je posadená drevená konštrukcia strechy veže s krížom.