Online biblické štúdium

Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV vás pozýva

na moderované ONLINE biblické štúdium pod názvom: „Na potulkách s Lukášom…“


Prvé biblické štúdium

08. januára  2022 o 17:30


Termín biblických hodín
každú sobotu od 17:30 do 18:30


Prvé biblické štúdium

08. januára  2022 o 17:30


Termín biblických hodín
každú sobotu od 17:30 do 18:30

Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV vás pozýva na moderované ONLINE biblické štúdium pod názvom: „Na potulkách s Lukášom…“

Uskutoční sa každú sobotu od 17:30 do 18:30. Prvé biblické štúdium je naplánované na sobotu 8. januára 2021 na tému: Lukáš 1, 1 – 4. Rečníkom bude brat farár Mgr. Martin Šefranko (Bratislava-Legionárska).

Online biblické hodiny budú prebiehať cez aplikáciu ZOOM

Kapacita zoomu je 100 osôb. Nie je nutné sa vopred prihlasovať. Nahrávka výkladu biblického textu bude k dispozícii aj na Youtube ECAV s vami a podcaste Na potulkách s Lukášom…