Popoludnie vo farskej záhrade

V nedeľu 5. septembra sme na službách Božích udelili požehnanie žiakom, študentom ale i učiteľom a vychovávateľom pre začínajúci sa nový školský rok. Po službách Božích sme v priestoroch farskej záhrady prežili požehnaný čas pri spoločnom obede a následných aktivitách pre jednotlivé vekové skupiny ale aj medzigeneračné hry.

Prinášame vám malú ochutnávku atmosféry tohto dňa vo fotografiách.

Načítať viac...