Rudolf Okrutský – 200. výročie narodenia

V nedeľu 26. septembra 2021 sme si na službách Božích pripomenuli 141. výročie posvätenia nášho chrámu a 200. výročie narodenia evanjelického kňaza Rudolfa Okrutského. Po službách Božích sme sa presunuli na púchovský cintorín k hrobu Rudolfa Okrutského, ktorý bol tento rok spolu s hrobom farára Samuela Melfelbera zrekonštruovaný.

Autor: Evanjelický a.v. cirkevný zbor Púchov

Publikácia Rudolfa Okrutského

Prečítať

Rudolf Okrutský sa narodil 23. septembra 1821 v rodine evanjelického farára Juraja Okrutského. Bol teda púchovským rodákom a Púchov sa stal neskôr aj jeho pôsobiskom na mieste farára nášho zboru. Po jeho nástupe sa čoraz častejšie riešila otázka nového chrámu, keďže tolerančný chrám z roku 1786 bol v zlom stave. O jeho živote a udalostiach, ktoré viedli k stavbe nového chrámu si môžete prečítať v publikácií: Rudolf Okrutský alebo zrod púchovského chrámu.