Poďakovanie za úrody

Martin Rázus: Verím

Ja verím v Boha...
keď vidím siať a vidím rásť,
i seno brať a kríže klásť,
chlieb ťahať z pece – voňavý...
keď sadám k stolu vo zdraví,
mám odev, všetko k potrebe,
i milých svojich pri sebe,
i zač krv tiekla – práce znoj:
vlasť, cirkev svoju, národ svoj !

Poďakovanie za úrody zeme

V nedeľu 3. októbra sme na službách Božích ďakovali za tohtoročné úrody. Dialo sa tak nielen na hlavných službách Božích v Púchove, ale i na ranných službách Božích v Hoštinej.

Tak ako každý rok – zdobili chrámové priestory prinesené dary našej zeme, ktoré upriamili našu myseľ na Božie požehnanie polí a záhrad. Božie požehnanie však prijímame každodenne i z Božieho slova, na čo nás upriamila aj počuté slovo.

Biblia nechýbala ani v našich výzdobách – symbolizovala totiž duchovný pokrm, ktorý nasycuje naše duše.

Za výzdobu v chráme ďakujeme rodine Jancíkovej z Viesky. Oltár a kazateľnica sa odeli do vyšívaného rúcha, ktoré, hoci sa často nepoužíva, vkusne doplnilo výzdobu chrámu.

Pripomeňme si, že ho vyšívala pani Mária Jamborková (za nesprávne uvedené meno v pôvodnom článku sa ospravedlňujeme).

Nahliadnite do galérie nášho cirkevného zboru, ako sme na službách Božích ďakovali za úrody zeme, ale i za každodenné požehnanie, ktoré prijímame od Hospodina každý deň.

Načítať viac...