Oznam o poruche vo vysielaní

V nedeľu 26.9. a 3.10. nevysielala televízia TV Považie priamy prenos zo služieb Božích z nášho kostola. Príčinou bola technická porucha. Od septembra 2021 funguje živé vysielanie z nášho kostola cez TV Považie prostredníctvom bezobslužného systému, vďaka čomu už nevznikajú náklady na personálne zabezpečenie na strane vysielateľa. Poruchu na tomto novom systéme sa nám podarilo odstrániť a tak veríme, že v nedeľu zaznie – najmä bratom a sestrám, ktorí nemôžu osobne navštíviť kostol – Božie Slovo z televíznych obrazoviek.

Za technické problémy sa ospravedlňujeme. Našim cieľom je trvalo prinášať živé vysielanie služieb Božích prostredníctvom nášho Youtube kanála i TV Považie. Zároveň však všetkých, ktorí môžu prísť, pozývame v nedeľu do nášho chrámu; vráťme sa znovu do lavíc kostola.

Záznamy služieb Božích z uvedených nedieľ sú k dispozícií v našom archíve služieb Božích, ktorý nájdete aj na našom Youtube kanáli ECAV Púchov a na našom webe.