V historickom kalendári nášho zboru sa v roku 2023 nachádza aj jedno okrúhle výročie, ktoré sa neviaže ku konkrétnemu dátumu roka. Patrí však k úctyhodným výročiam – tento rok je to 380 rokov od zhotovenia nášho oltára.

Ako je datované priamo na oltári zlatý písmom, oltár bol zhotovený v roku 1643 a to pre púchovských evanjelikov. A je skutočne fascinujúce, že tento protestantský oltár prežil aj temné doby protireformácie. Že na tento oltár hľadeli desiatky generácií našich predkov, a že zostáva naďalej púchovským skvostom slúžiacim svojmu vznešenému účelu.

V súvislosti s týmto výročím vám chceme sprístupniť viac informácií o ňom. O detailoch, ktoré si pri bežnej návšteve chrámu ani nevšimnete.

Oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! Žalm 84