Priebeh rekonštrukčných prác zborového domu

Práce na rekonštrukcií zborového domu intenzívne pokračujú. Prinášame vám fotografie z priebehu prác. Zásadným krokom bolo vytvorenie novej stropnej – železobetónovej dosky, ktorá nahradila starý, konštrukčne nevyhovujúci strop. Týmto krokom sa naskytuje priestor pre potenciálne využitie podkrovného priestoru nad zborovou miestnosťou.

Aj touto cestou ďakujeme bohuznámemu bratovi – púchovskému rodákovi – za sprostredkovanie sponzorskej pomoci formou bezplatnej dodávky betónu vrátane dopravy a betón pumpy, ako aj kompletnej dodávky reziva na opravu krovu.

V prípade akýchkoľvek otázok či dotazov sa na nás neváhajte obrátiť.

Načítať viac...