Ku dňu matiek

Martin Rázus: Matkám

Matky naše, matky milé,
srdcia drahé, ušľachtilé,
ku vám zrieme, vaše dietky,
vy jablone a my snietky.

 

K vám sa máme duše vznetom :
kvitnite nám bielym kvetom!
Nech pominie, čo vás rmúti,
Boh vám žehnaj v žitia púti:

 

za tie ruky unavené,
za tie noci nedosnené,
za tie piesne hodné chvály,
nimi ste nás uspávali,

 

za ten bozk po sladkom sníčku,
za tú prvú modlitbičku,
za tú lásku, z ktorej plodu
dáte cirkvi, dáte rodu !

 

Za všetko v čom štedrosť aká,
buď vám chvála, buď vám vďaka,
nech zrak slza nezamúti !
Matky naše, matky milé,
Boh vám žehnaj v žitia púti !!