Na konci leta náš zbor ponúkol mladším deťom denné kluby v priestoroch cirkevného zboru. Zúčastnilo sa ho 11 detí vo veku 3-7 rokov. Detia sa dozvedeli príbehy z misionárskeho života.

Načítať viac...