Aj v tomto školskom roku pozývame všetky deti na detskú besiedku. Stretávanie sa mladšej besiedky sme zahájili v nedeľu 10.9.2023 v nových podkrovných priestoroch zborového domu, kde sa zúčastnilo 11 detí. Kamaráti, pridajte sa k nám.