Cirkevný zbor ECAV Púchov Vás srdečne pozýva na slávnosť Pamiatky posvätenia chrámu spojenú s posvätením obnoveného zborového domu, ktorá začne službami Božími o 10:00 hod. v 16. nedeľu po Svätej Trojici 24. septembra 2023  v evanjelickom chráme Božom v Púchove.

📌 Začíname bohoslužbami v chráme o 10:00
📌 Slávnostným kazateľom bude br. senior Marián Kaňuch.
📌 Pozvanie prijali aj manželia Rišiaňovci
📌 Bude možnosť prehliadky obnovených priestorov zborového domu
📌 Po skončení slávnostných služieb Božích Vás pozývame k prestretým stolom na spoločný obed vo farskej záhrade.
📌 Atrakcie a program pre deti počas celého popoludnia
📌 Po obede (13:00) nás pozdraví folklórna skupina Mestečko s piesňami pod klenbami nášho chrámu, ktoré nás prenesú do života našich predkov
📌 V rámci popoludnia (14:00) sa uskutoční v zborovom dome aj prednáška Mariána Kaňucha o jeho cestách do svätej zeme.
📌 Príďte, pozvite aj ostatných do spoločenstva veriacich, ktorí sa schádzajú v našom chráme už 143 rokov
📌 Ak chcete podporiť toto podujatie, môžete tak spraviť prinesením koláčika v nedeľu ráno do zborového domu.
🙏 Modlime sa za pekné počasie ☀️☀️☀️