Ďakujeme všetkým, ktorí poukázali 2% zo svojich daní o.z. ECAV Púchov. Celkovo sme prijali touto formou 1750€. Tieto peniaze budú použité na vnútromisijné aktivity cirkevného zboru.