Dorastový tábor

Tento rok sa dorastový tábor uskutočnil na úplne novom mieste v obci Závažná Poruba. V horskom prostredí lyžiarskeho strediska Opalisko na Liptove. Bolo nás 26 a strávili sme spolu celý týždeň. Dorasťákom sme aj tento rok, v prvom rade zvestovali Krista – tak ako ho aj my osobne poznáme.

Ako príklad nám poslúžila téma autoškola. Práve v autoškole nový vodič musí spoznávať dopravné značky a dodržiavať nejaké dopravné predpisy. Aj v živote kresťana chceme poslúchať Boha, lebo Jeho Slovo vedie k radosti a pokoju, Jeho usmernenia nám slúžia na dobro.

Navštívili sme aj mnohé zaujímavé miesta, napríklad Stanišovskú jaskyňu, kupalisko v Liptovskom Jáne, park miniatúr. Hlavne sme chceli byť dorasťákom, aj cez spoločné kamarátstva, dobrým príkladom do života s Pánom Bohom.

Načítať viac...

Pán Boh nám v mnohom veľmi pomáhal, a chránil nás od vážnych problémov. Za to Mu patrí najväčšia vďaka aj pri našom tábore.

Tím vedúcich