Zborový tábor 2022

Zborový tábor sa v tomto roku uskutočnil v Ľubovnianskych kúpeľoch v Hoteli Ľubochňa od 17.8.-21.8. Od stredy do nedele sme si našli čas so svojími rodinami na vzájomné spoločenstvo, ktoré je pre kresťana dôležité.

Spolu 87 ľudí t.j. 29 rodín a jednotlivcov – od malých deti, teenagerov, strednej generácie a starých členov nášho zboru sme sa posilňovali vo svojej viere v Pána Ježiša cez ranné stišenie, hlavnú biblickú tému, piesne a modlitby. Našim hosťom na hlavnu tému: „Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich.“ z 2 Moj. 25:8 bola sestra farárka Lenka Janotková s rodinou zo Žiliny.

Počas štyroch dopoludnií sme sa spoločne zamýšľali nad tým, ako dal Hospodin postaviť izraelcom svätyňu, aby mohol prebývať uprostred nich a čo to znamená pre nás a pre náš praktický život. Mohli sme si uvedomiť, že tam, kde sa nachádzame a v čom žijeme je vždy aj Pán Boh, ktorý nás volá, aby sme sa k nemu otočili a vstúpili do jeho blízkosti. K nezaplateniu bol aj spoločný voľný čas strávený rozhovormi, aktivitami, športom, výletmi, bazénom a mnohým ďalším. Treba to zažiť, aké požehnanie a povzbudenie z toho každý môže načerpať.

Povzbudzujeme vás pripojte sa v budúcnosti k nám.

Načítať viac...

Zborový prípravný team