Prihláška na konfirmáčnú prípravu

Slávnosť konfirmácie

S blížiacim sa začiatkom školského roka upozorňujeme rodičov, aby prihlásili svoje deti na konfirmačnú prípravu, ktorá bude trvať dva roky a ukončená bude konfirmačnou slávnosťou v roku 2024.

Prihlásiť možno dieťa, ktoré dovŕšilo alebo dovŕši najneskôr v tomto roku  12 rokov života a to najneskôr do 15. 9. 2022. Prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky cirkevného zboru alebo vyzdvihnúť v chráme, či na farskom úrade a následne ju odovzdať na farskom úrade – Royova 771/4, Púchov.