Oltárne rúcho po 30 rokoch

Na Pamiatku reformácie sa púchovský oltár zaodel do rúcha, ktoré sa do užívania vrátilo po 30 rokoch. Toto rúcho vyšila pre náš chrám pani Mária Škripcová (babka nášho kantora) ku konfirmácií svojej dcéry Kataríny v roku 1968. Na oltárnom rúchu je zobrazený text našej evanjelickej hymny  „Hrad prepevný je Pán Boh náš!“, na kazateľnici je to text „Kto je z Boha, počúva Božie slová“ (Ján 8:47); a na prikrývke krstiteľnice „Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň.“ (Marek 10:15).

Rúcho sa využívalo v púchovskom cirkevnom zbore na najmä na slávnosti Konfirmácie, ale svojim červeným textom nahradzuje aj červené rúcho práve na Pamiatku reformácie.

Načítať viac...