Pamiatka zosnulých

Martin Rázus: K pamiatke zosnulých

Prosíme Ťa, Bože veleslávny,
daj nám poznať koniec života,
by sme mali za cieľ žitia hlavný,
čo nám Tvoja velí dobrota:
by život náš, ako prameň čistý
razí cestu v skalnom údolí,
plný lásky, bez falše, závisti
tiekol prave, Tebe po vôli –
aby, keď raz smrť zavíta zradne,
svet nechať sme boli hotoví.
Uč nás veriť, že až telo padne –
v hrudu, Boh ho v žitiu obnoví.
Amen

Pozývame Vás.....

Srdečne Vás pozývame 1. novembra 2021 na pietnu spomienku spojenú s požehnaním nového kríža na cintoríne v Púchove a 2. novembra 2021 na služby Božie pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktoré sa budú konať v chráme Božom v Púchove so začiatkom od 18.00 hod.

01. November 2021, 14:00 hod. Spomienka s požehnaním kríža na cintoríne v PU
01 NOV
02. November 2021, 18:00 hod. Služby Božie pri príležitosti Pamiatky zosnulých
02 NOV