Evidencia účastníkov služieb Božích

Vzhľadom na sprisnené opatrenia Covid automatu, platia obmedeznia aj pre konanie bohoslužieb. Takmer vo všetkých režimoch sa vyhotovujú zoznamy účastníkov služieb Božích.

Pre zjednodušenie zapisovania sa pri vstupe do chrámu, sme pripravili možnosť, pripraviť si zápis doma na predtlačený formulár. Tento formulár je k dispozícií v kostole, alebo si ho môžete stiahnuť nižšie.

Predtlačený formulár je k dispozícií v kostole, alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Na tomto formulári sa nachádza 8 predtlačených tabuliek, ktoré môžete odstrihnúť podľa potreby pre 1, či viac osôb. Do hlavičky je potrebné vypísať dátum konania služieb Božích.