Púchovský tolerančný kostol

1. novembra 1786 bol posvätený evanjelický tolerančný chrám v Púchove. Ten si púchovskí evanjelici postavili po vydaní tolerančného patentu. O tom to chráme nemáme veľa informácií. Útržkovite sa o ňom dozvedáme z rôznych písomností a dobových správ. Jeho stavba podliehala pravidlám stavby tolerančných chrámov –  z ktorých najznámejšie sú, že kostol nesmel mať vežu, vchod nesmel byť od ulice a pod.

Jediným záznamom o podobe tohto nášho kostolíka je plán od staviteľa Urbánka (datovaný 18. 10. 1863), na ktorom zachytil pôdorys tohto kostola, ktorý sa mal obostavať múrmi nového – nášho účastného – chrámu. Veľkorysosť návrhu novej stavby bola ovplyvnená touto skutočnosťou, aby starý kostol mohol slúžiť svojmu účelu počas výstavby nového. Tento tolerančný kostol bol postavený z nepálenej tehly, kameňa a dreva. Materiály, rýchlosť výstavby, či povodne v Púchove sa podpísali pod rýchlu degradáciu stavby, ktorá bola po polstoročí v zlom technickom stave. Významnejšia rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1851 za pôsobenia farára Rudolfa Okrutského, kedy sa ku kostolu pristavila i nová veža, hoci nie úplne podľa plánov. O okolnostiach výstavby veže i chrámu si môžete prečítať v príspevku o farárovi Rudolfovi Okrutskom.

O okolnostiach výstavby veže i chrámu si môžete prečítať v príspevku o farárovi Rudolfovi Okrutskom.

V rámci historického spracovania života Rudolfa Okrutského, vznikol aj triptych – trojica obrazov, zobrazujúca púchovský tolerančný chrám v troch podobách:

  1. tolerančný chrám okolo roku 1850: Charakterizovala ho pôvodná architektúra a zlý technický stav. Kostol nemal vežu, okná rozmiestnené podľa pôdorysu na Urbánkovom náčrte a dvere zo severnej strany. Pri kostole bola len drevená šibenička s jedným zvonom, ktorý bol však puknutý.
  2. tolerančný chrám po oprave 1851: ku kostolu sa pristavila veža, do ktorej sa zadovážili dva nové zvony. Múry kostola sa zvonku podopreli a podobne – podopretím – sa opravil aj interiér.
  3. začiatok výstavby nového kostola 1865: nový kostol sa začal stavať okolo pôvodného, aby sa tento mohol stále používať. V roku 1865 zomiera kňaz Rudolf Okrutský, v tom čase mohla vyzerať situácia práve tak, ako ju zobrazuje tretí obrázok.
Načítať viac...

Nový kostol, dokončil až v roku 1880 Ľudovít Ladislav Žambokréthy. Svedkami všetkých týchto udalostí je náš oltár z roku 1643, ktorý bol zhotovený pre evanjelikov do kostola (dnešného katolíckeho), kedy bol Púchov evanjelický. Po protireformácií bol premiestnený do bočnej lode, odkiaľ ho evanjelici získali do svojho tolerančného chrámu. Z tohto chrámu pochádza i kamenná krstiteľnica, ktorá sa nachádza v ľavej sakristií pod schodmi.

Veríme, že aj týmito ilustráciami sprítomníme kus histórie púchovských evanjelikov, ktorí v neľahkých časoch bojovali o svoje sebaurčenie. Výsledkom týchto snáh je i náš nádherný chrám, pod klenbami ktorého sa dnes môžeme slobodne stretávať k oslave Hospodina.