380. výročie oltára I.

História

V tomto roku si pripomíname 380. výročie nášho oltára. Jeho zhotovenie sa datuje k roku 1643. O jeho histórií sa dnes môžeme dozvedieť z viacerých zdrojov, ktoré o ňom pojednávajú. Veď sa jedná o jednu z najstarších pamiatok v našom meste.

O tom, že oltár bol vyrobený pre potreby evanjelikov, niet pochýb. Zhotovenie oltára pripisujeme moravským exulantom, ktorí sa usídlili po bitke na Bielej hore v Lednici. Bol určený do vtedajšieho púchovského kostola (dnešný rímsko-katolícky kostol). V tom čase bolo naše mesto takmer celé evanjelické. Náboženské trenice a protireformácia však spôsobili to, že v roku 1709 bol oltár odstránený a zrejme presunutý do bočnej lode. Tu zotrval až do roku 1785, kedy si ho evanjelici vyžiadali od grófa Lyendel d´Aspremonta, keďže už v roku 1784 bol postavený z dreva a nepálenej tehly tolerančný evanjelický kostol (na Moravskej ulici).

Oltár je vyrobený z lipového dreva v rokokovo-renesančnom slohu. Jeho vzhľad preto nekorešponduje s neogotickou architektúrou chrámu. Ako uvádza zápis z kánonickej vizitácie z roku 1901: Oltár je ešte zo starého chrámu a dľa slohu nešikuje sa do nového chrámu – cirkev robí sbierku na nový.

V zborom archíve sa nachádzajú náčrtky oltára v neogotickom štýle, o ktorom cirkev uvažovala. Pre predstavu – ako príklad takéhoto oltára môžeme uviesť oltár v kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach, ktorý je postavený v rovnakom štýle ako púchovský. K výmene oltára však nikdy nedošlo. Úvahy o výmene pretrvávali aj v sedemdesiatych rokoch minulého storočia za farára Jána Zaťku, pretože oltár bol vo veľmi zlom technickom stave. Cirkev sa však aj tu rozhodla pre jeho zachovanie a teda aj nákladnú rekonštrukciu v hodnote 500.000Kčs. A tak v našom chráme stojí dodnes, slúžiac svojmu vznešenému účelu 380 rokov.