Z fotoarchívu ECAV Púchov

Z fotoarchívu ECAV Púchov

1.4.1980 sa konala na evanjelickej časti púchovského cintorína posledná rozlúčka s pani učiteľkou Jolanou Mačicovou, ktorá zomrela 28.3. t.r. vo veku 71 rokov.

Pamätníci si ju pamätajú ako zbožnú ženu, ktorá sa starala o výzdobu kostola. Spoznávate ľudí na fotografií, ktorí sa v tejto neprajnej dobe nebáli postaviť za farára a spievať nábožné piesne? Naviac, keď tento okamih zvečnil fotoaparátom Miro Vavrík. Pochovával farár Ján Zaťko, kríž drží jeho syn Peter. Za ním stoja zľava: Škripcová, Mitana, Bošková, Kožík, Kováčik, Kosiba, Kolárová, Bošková, Molitorová, Marcina, Vavríková, Gurínová.

Za identifikáciu ďakujeme Ľubovi Marcinovi, ktorý si hneď po vzhliadnutí fotky spomenul nielen na túto chvíľu, ale aj na zosnulú, po ktorej prebral zodpovednosť za výzdobu oltára v chráme.