Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tradičnej vianočnej akcie Kapustnica a srdce pre núdznych.

Poďakovanie patrí organizačnej garantke Kristíne Revkovej, ktorá celú akciu zastrešuje. Za spoluorganizáciu a podporu ďakujeme mestu Púchov.
Veľká vďaka patrí aj ochotným darcom, ktorý v hojnej miere prispeli, či už potravinami, koláčmi, pohármi, financiami.

Za pomoc ďakujeme v mene obdarovaných aj organizátorov Reštaurácii Antunovic, ktorá uvarila kapustnicu a darovala jaternice, a tiež kočkovskej pekárni Kopek, ktorá podarovala chlieb.

Zbierky sa zúčastnilo naozaj veľa ochotných darcov a každý jeden obdarovaný vyjadril svoje veľké „Ďakujem“. Obdarovaných bolo pritom 40, či už jednotlivcov, rodín, dôchodcovských párov.

Odpovie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Mt 25,40

Načítať viac...