slavenie-spomienky-mons-jana-stefana-palkovica

9. januára 2024 sa uskutoční spomienka na mons. Jána Štefana Palkoviča pri príležitosti 25. výročia jeho odchodu na večnosť. Rímskokatolíckeho farára v Púchove si tí, skôr narodení, dobre pamätajú aj vďaka priateľskému vzťahu s evanjelickým farárom Jánom Zaťkom.

Kazateľom na tejto spomienke bude púchovský rodák Milan Sýrny. Na základe pozvania sa prihovorí aj dlhoročný priateľ mons. Palkoviča a brat v Kristu, evanjelický duchovný Ľubomír Marcina.