Linka pomoci

linka pomoci

Edukačno-misijné centrum ECAV pripravilo projekt linky pomoci. Táto linka pomoci poskytuje pomoc v náročných životných situáciách. Zameriava sa na podporu jednotlivcov, ktorí prežívajú krízy, majú myšlienky na samovraždu, sú obeťami domáceho alebo sexuálneho násilia, alebo potrebujú pomoc v iných akútnych situáciách.