Podporte vnútormijné aktivity nášho cirkevného zboru poukázaním 2% z vaších daní.

Ako nám môžete darovať 2% z dane

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2024 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (PDF na stiahnutie)

2. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“ (PDF na stiahnutie). Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

3. Obe tlačivá zašlite alebo odovzdajte na daňový úrad do 2. 5. 2024, alebo odovzdajte na farskom úrade.

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa atď. )

Ďakujeme za každú podporu.