Dorastový tábor 2021

V dňoch 2. – 8. augusta 2021 sa uskutočnil dorastový tábor nášho cirkevného zboru v Párnici okres Dolný Kubín. Zúčastnilo sa ho spolu 21 dorastencov a 8 vedúcich spolu so zdravotníkom.

Ubytovaní sme boli v pastoračnom centre Cirkevného zboru ECAV Párnica, varili nám (skvelo) miestne sestry – cirkevníčky. Na naše duchovno – náboženské i voľnočasové aktivity sme využívali vnútorne priestory zariadenia, rovnako tak vonkajšiu priľahlú záhradu a areál okolo evanjelického kostola a fary.  Jeden deň sme si v rámci popoludnia odskočili do neďalekého aquaparku v Dolnom Kubíne a tiež sme si pobyt spestrili turistickou prechádzkou cez Jánošíkové diery v Terchovej.

Pán Boh nám počas týchto dní požehnal veľa radosti a oddychu aj vďaka tomu, že všetci dorastenci boli od začiatku až do konca tábora optimistický naladení, tešili sa na nové veci a aktívne sa zapájali do všetkých hier a športov. Vedúci zas ako zvyčajne mali podelenú v rámci jednotlivých dní zodpovednosť za všetky činnosti duchovného i voľnočasového charakteru od skorého rána až po večierku.  Myslím si, že všetky pripravené programy a aktivity mali u dorastencov veľký úspech.

Deň sme začínali duchovným stíšením v štyroch skupinkách a spoločný hlavný duchovno-náboženský program sa odohrával každý večer. Jeho hlavnou témou bol životný príbeh biblického Jozefa zo Starej zmluvy:

Jozef a jeho životný príbeh ako východisko pre skúmanie a poučenie do života

 • Jozefov vzťah k autoritám (rodičia, Potifar, správca väzenia)
  Naše vzťahy ku autoritám, rodičom…
 • Jozef  – závisť, nenávisť  najbližšieho okolia (bratia)
  Šikanovanie, kastovanie … ako na to reagovať, ako sa s tým vyrovnať
 • Jozef konfrontovaný s pokušením (zvody Potifarovej manželky)
  Pokušenie ako zaujímavá a výhodná ponuka … aké sú však dôsledky hriechu … plynú pre nás z toho výhody alebo prehry … komu tým ublížime
 • Jozef  ako nedobrovoľný otrok a väzeň
  Fyzické i psychické týranie v rodine, na internete …. moderné nedobrovoľné otroctvo a väzenie
 • Jozef – veľkosť a vnútorná krása (nezanevrel na bratov, nezabudol na rodinu, odpustil, teší sa, keď im môže pomôcť v ťažkostiach, pripravuje im lepšiu budúcnosť)
  V čom sa skrýva skutočná krása a veľkosť človek?
 • Jozef správcom Egypta ( z otroka a väzňa sa stáva správca… krajinu, ktorá bola k nemu krutá, mu Boh položil k nohám … nie však, aby nad ňou panoval, ale aby ju zachránil… rovnako tak svoju rodinu)
  Boh svojich služobníkov ochraňuje a odmeňuje … a používa ich ako nástroje svojej záchrany práve v ťažkých okolnostiach a na najťažších miestach

Napokon ďakujeme rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a odvážili sa zveriť nám svoje deti. Odmenou nech sú mnohé pekné spomienky detí, s ktorými sa teraz (veríme) podelia so svojimi najbližšími.

Ďakujeme Pánu Bohu, že nás všetkých počas tohto tábora bohato požehnal v telesných i duchovných veciach a že nás šťastlivo a bezpečne priviedol opäť domov.

Načítať viac...

Dušan Cina
evanj. a. v. – zborový farár