Večera Pánova – Nedeľa pokánia

8. augusta 2021 svätíme X. nedeľu po Svätej Trojici – NEDEĽU POKÁNIA. V tento deň bude možnosť aj v našom zbore pristúpiť k spovedi a Večeri Pánovej a to o 18:00 v chráme Božom v Púchove.

Povzbudzujeme vás k tejto možnosti, pristúpiť k stolu Božej milosti.

ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...
ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...