Obnovené lavičky

Hoci sa už oteplilo, mnohí ste si pri návšteve chrámu iste všimli, že pred našim kostolom ale aj v záhrade, chýbali lavičky. Dôvodom bol ich zlý technický stav. Dnes sú už obnovené lavičky na svojich miestach, pripravené slúžiť svojmu účelu.

Ďakujeme nemenovanej moravskej firme za sponzorské venovanie nových smrekových dosiek a bratom, ktorý celú renováciu svojpomocne zrealizovali a pri tejto príležitosti venovali do užívania ďalšiu lavičku