Seniorátny zjazd evanjelickej mládeže v Púchove 1940

V dňoch 1.-2.6.1940 sa v Púchove konal seniorátny zraz evanjelickej mládeže. Z tohto podujatia sa nám zachovalo niekoľko fotografií, zachytávajúcich sprievod ulicami mesta, či zhromaždenie pred Sociálnym domom (terajší detský domov), ale aj výzdoba chrámu, zachytávajúc ešte starý-pôvodný organ. Sprievod prechádzal od evanjelického kostola cez dnešnú Moravskú, Komenského a Štefánikovú ulicu.

Farárska správa z roku 1940 je k tomuto podujatiu stručná a nachádzame v nej:

„2. júna bol zdarilý seniorálny zjazd evanjelickej mládeže za veľkej účasti evanjelictva z celého kraja. Deň pred zjazdom boli recitačné závody združencov z celého seniorátu na veľmi peknej úrovni. Na zjazde slovo Božie zvestoval br. Ján Čierny st. z Moravského Lieskového. Zvlášť silne presvedčujúcu a náš postoj v národe a v cirkvi vystihujúcu reč mal vznešený pán senior Ján Zeman z Trenčína. Prítomný bol tiež Ján Štrba, generálny tajomník SEM, bývalý kaplán Púchovský“.

Načítať viac...