Púchov – Stará Pazova

puchov-stara pazova
Púchov – Stará Pazova

Dlhoročné bratsko–sesterské vzťahy medzi evanjelikmi zo srbskej Starej Pazovy a Púchova majú za sebou ďalšiu významnú etapu. Na pozvanie Evanjelického spevokolu sme v dňoch 10. – 13. Septembra navštívili našich priateľov na „dolnej zemi“.

Púchovský 25-členný spevokol spieva už dlhé roky na Božiu chválu a oslavu pri každej vhodnej príležitosti. Spevom nábožných piesní dopĺňame náboženské podujatia od svadieb cez sviatočné vystúpenia v našom chráme Božom až po pohreby a iné príležitosti.

V prípade Starej Pazovy vak išlo o koncertné vystúpenia. Preto sme pripravili pásmo piesní, veršov a Božieho slova s názvom „Rok pre Krista“. Vybrali sme piesne, ktoré spievame počas sviatočných služieb Božích v priebehu cirkevného roka – teda od Adventu cez Vianoce, veľkonočné sviatky, svätodušné sviatky až po Pamiatku reformácie. A potom už striedal jeden nácvik druhý, dva – trikrát do týždňa. Pripravili sme 15 piesní, ktoré sme už spievali a 7 úplne nových piesní. V pásme spevu a hovoreného slova, ktoré trvá asi 70 minút, je 13 piesní.

Večer 10. Septembra sme plní očakávania a dobre pripravení nastúpili do autobusu… Na prvý koncert sme sa zastavili v maďarskej Bekešskej Čabe. Veľmi milo a srdečne nás privítal brat farár Zoltán Nagy. Ochotné sprevádzanie a podrobný výklad sestry Istvánovej – to nás veľmi potešilo pri prehliadke Domu slovenskej kultúry, krásneho múzea a najmä Veľkého kostola.

Ten je svedkom obrovskej viery a oduševnenia prvých evanjelikov horného Uhorska, ktorí osídľovali a zakladali toto mesto. Večerný koncert v Malom chráme Božom bol pre nás dôkazom, že sme dobre vybrali a zanechali v bratoch a sestrách aspoň malé zrniečko kresťanského povedomia.

V sobotu, po príchode do Starej Pazovy sme sa dostali do bratských objatí tamojších cirkevníkov. Boli to akoby rodinné stretnutia umocnené ubytovaním v rodinách evanjelikov. Ako sa hovorí: „Zniesli by nám aj modré z neba“. Od brata farára Igora Feldyho, cez brata dozorcu, presbyterov, cirkevníkov. Srdečné boli stretnutia tých, ktorí sa už poznali pri návšteve pazovčanov v Púchove.

Bolo to poznať aj pri večernom koncerte v zaplnenom chráme Božom. Naše pásmo prijali tunajší evanjelici s veľkou vďakou. Keď sme na záver zaspievali pieseň z filmu „Dobytie raja“, mali sme všetci slzy v očiach.

V nedeľu dopoludnia, na službách Božích, sme s pazovským spevokolom zaspievali dve spoločné piesne. V jednej z nich sme spievali: „Toľko dôvodov, Pane dal si nám, by sme spievali Tebe k sláve…“ V druhej sme sa lúčili: „Buh buď s vámi, než se sejdem zas!“

Popoludní nás čakal ešte jeden príjemný zážitok. Spievali sme na službách Božích vo fílii Slankamenské vinohrady. V malom chráme, plnom slovenských “ starousadlíkov“, sme hmatateľne pocítili ich vieru a kresťanskú príslušnosť. Keď sme sa s týmito bratmi a sestrami lúčili, pochopili sme, čo pre nich znamená stretnutie s evanjelikmi z „Hornej zeme“. Dokázali si zachovať a udržiavať všetko to, s čím ich predkovia prišli pred 240 rokmi z našich krajov. V mnohom nám môžu byť príkladom.

Pri takýchto stretnutiach si veľmi intenzívne uvedomujeme našu spolupatričnosť k našej drahej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie vo všetkom, za týždeň spoločného spolužitia, Jeho ochranu, krásne počasie a všetky duchovné dary, ktoré sme prijali.

[justified_image_grid flickr_user=181860930@N06 flickr_photoset=72157709800624272]