Vzácna návšteva z Wittenbergu

Vzácna návšteva z Wittenbergu

V nedeľu 11. augusta 2019 navštívili púchovský zbor vzácni hostia; brat farár Johannes Hillger a Kathrin Hauser, huslistka Štátneho komorného orchestra v Halle – Spolková republika Nemecko. Aj tento rok boli v dňoch 7.-13. augusta hosťami Strediska Evanjelickej Diakonie v Košeci.

Johannes Hillger poslúžil na službách Božích zvesťou Božieho slova. K púchovskému kostolu sa bratovi farárovi Hillgerovi viažu spomienky spred 38 rokov, doby hlbokej totality, kedy bol v ňom účastný na službách Božích.  Svoju kázeň založil na biblickom texte Izaiáš 2, 1 – 5.

Služby Božie organovou hrou sprevádzal a hudobným vstupom obohatil Martin Melišík, poddozorca TUS a hrou na husle Kathrin Hauser. Liturgovali púchovský rodák, Ľubomír Marcina, ktorý je s Johannesom Hillgerom,  jeho rodinou a zborom v priateľskom kontakte už 38 rokov a administrátor   púchovského cirkevného zboru, Miroslav Eštok.

autor článku: Martin Melišík