S Ježišom do školy

s ježišom do školy

Ježiš chodil do školy, pretože chcel vedieť písať a čítať, bol vzdelaný v Božom zákone. Preto vie, aké to je učiť sa, vychádzať so spolužiakmi, byť podriadený učiteľovi, byť skúšaný a odpovedať. Práve preto rozumie všetkému, čo v škole prežívaš.

Ak si myslíš, že na mieste, kde tráviš tretinu dňa, Ježiš nie je s tebou, tak sa mýliš. Boh je náš Otec a každý otec chce, aby sa jeho dieťaťu darilo. Aj Boh Otec chce, aby si mal v škole úspech.

Možno často počúvaš o sebe takéto vyjadrenia: Si neschopný. Nemáš na to. Čo vlastne robíš na tejto škole?! Možno si si začal už o sebe myslieť, že si nanič. Never takýmto klamstvám. V takýchto situáciách si pripomínaj, že Boh Otec ťa miluje, teší sa z teba a je s tebou. On ti drží palce a je na tvojej strane!

Pozývaj Ježiša do učenia. Modli sa k Duchu Svätému, aby ti pomáhal zapamätať si učivo a ráno sa modli, aby bol s tebou. Pred odpoveďou ho pros, aby ti pomáhal. Keď píšeš test alebo odpovedáš pred tabuľou, predstav si, že Ježiš je s tebou, fandí ti a drží ti palce.

Ježiš je v škole s tebou a chce ti pomáhať, ale je dôležité aj to, či súhlasí s tvojím správaním. Ako sa podľa vás Ježiš pozerá na používanie ťahákov, odpisovanie, podvádzanie v škole? V našej krajine sa podvádzanie pri písomkách považuje za štandard, ale v iných krajinách je to veľká hanba. V niektorých školách vám za odpisovanie dokonca hrozí vylúčenie.

Neboj sa prestať používať ťaháky. Ak sa budeš poctivo učiť, Boh ťa požehná a budeš mať srdce na pokoji. Nebudeš sa stresovať, že ťa učiteľka nachytá a zistíš, čo v skutočnosti vieš. Ak sa naučíš byť v tomto poctivý, premietne sa to aj do tvojej budúcnosti: do správania sa v práci, v rodine, v oblasti financií. Ver, že Boh ťa za tvoju čestnosť odmení.

Mladí ľudia sa často pýtajú, čo Boh od nich vlastne chce? Aká je jeho vôľa pre ich život? Jednoduchá odpoveď: učiť sa. Boh chce, aby si sa učil, rástol a rozvíjal. Dal ti schopnosti, ktoré máš rozvíjať. Toto obdobie v tvojom živote je kľúčové na to, aby si sa pripravil na úlohu, ktorú máš v Božom kráľovstve zohrávať. Čo teraz zanedbáš, v budúcnosti iba ťažko doženieš.

Prečítajme si podobenstvo o talentoch, ktoré sa nachádza v Mt 25,14-30.

  • Matúš 25,14 - 30

    Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol iných päť a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, ajhľa, získal som iných päť! Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty, a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, ajhľa, získal som iné dva! Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je tvoje! Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze, a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má desať talentov! Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.

Každý máme rôzne schopnosti, talenty a našou úlohou je rozvíjať ich. Neporovnávajme sa s inými, ale dajme si za cieľ zveľadiť to, čo nám Pán Boh zveril. Nezakopme do zeme svoje talenty, ale „obchodujme s nimi“.  Buďme dobrými správcami toho, čo nám Pán Boh dal, uvedomujúc si, že všetko, čo sme dostali, patrí Pánovi. Venuj škole dostatok času, aby si sa zodpovedne pripravil na úlohu, ktorú ti Pán Boh chce zveriť. Ak budeš verný v malom, zverí ti väčšie veci!

Aj keď sa ti to možno nepáči, prijmi fakt, že učiteľ má nad tebou autoritu a zodpovednosť za teba. Zaslúži si tvoju úctu. Nemá železné nervy, je to tiež človek, ktorý robí chyby. Možno mu fakt nie si sympatický, podobne ako ani tebe nie je sympatický každý človek. Preto sa za učiteľov modli.

Škola a trieda, do ktorej chodíš, nie je náhoda. Boh ťa tam chcel mať a poslal ťa tam, aby si o ňom svedčil. Boh ti dôveruje, že to zvládneš a dá ti všetko k tomu, aby si to dokázal.

"Hlásajte evanjelium a ak to bude potrebné, použite aj slová.“ Naše správanie často hovorí hlasnejšie ako slová."