Cirkevný príspevok 2019

cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok je pri milodaroch hlavným zdrojom príjmu cirkevného zboru a slúži na pokrytie základných prevádzkových nákladov cirkevného zboru.

Cirkevný príspevok je možné uhradiť každú nedeľu pred Službami Božími od 10.15 a potom aj po skončení Služieb Božích v zborovom dome. Od 13. októbra je možnosť cirkevný príspevok zaplatiť aj bankovým prevodom na číslo účtu: SK51 0900 0000 0000 6366 7654.