AKTUALIZOVANÉ: Konfirmačná slávnosť

Slávnosť konfirmácie

Konfirmačná slávnosť v Cirkevnom zbore ECAV Púchov sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú koronavírusom presúva na 15. nedeľu po Svätej Trojici – 20. septembra 2020 so začiatkom o 9.00 hod.

28.04. 2020 15:29

Milí rodičia, milí konfirmandi 2. ročníka prípravy,

pôvodne stanovený termín konfirmačnej slávnosti 24. máj 2020 v Nedeľu po Vstúpení je dnes už nereálny vzhľadom na stále pretrvávajúce karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou vírusu COVID – 19.

V tejto mimoriadnej situácii  prihliadajúc na slávnostný charakter konfirmačnej slávnosti a na jej dôležité miesto v našej cirkvi i v našich evanjelických rodinách neodvážim sa sám rozhodnúť o náhradnom termíne konania konfirmačnej slávnosti.  Predkladám Vám preto dva termíny  spolu s krátkym odôvodnením, a budem vďačný, ak nad nimi porozmýšľate v kruhu Vašich rodín a následne vyjadríte svoj názor, ktorý termín uprednostňujete.

Prvý termín: 28. jún 2020  – tento termín ponúkam preto, lebo je nádej, že pri dobrom vývoji s koronavírusom  na základe predstaveného plánu uvoľňovania karantény, by začiatkom júna mali byť otvorené všetky obchodné prevádzky a povolené kultúrne a spoločenské podujatia. Plusom tohto termínu je, že ešte pred letnými prázdninami by sa tak ukončil dvojročný cyklus konfirmačnej prípravy. Počas leta by sme na to už nemuseli myslieť a s novým školským  rokom  v septembri by sme sa všetci mohli sústrediť už iba na nové povinnosti a nové výzvy. Mínusom tohto termínu však zostáva obava, že ešte stále budú pretrvávať  určité obmedzenia aj pre bohoslužobné zhromaždenia. A tie môžu napríklad obmedzovať počet účastníkov v chráme alebo sprísňovať hygienické opatrenia pre účastníkom bohoslužobných zhromaždení.

Druhý termín: 20. september 2020 –  tento termín som vybral preto, že od začiatku nového školského roka sa potrebujem s konfirmandmi ešte zopárkrát stretnúť, aby sme si  precvičili aspoň najnutnejšie veci súvisiace s konfirmačnou slávnosťou. Plusom tohto termínu je, že z pohľadu uvoľňovania karanténnych opatrení zdá sa byť  viac reálny, aj keď dnes to so 100% určitosťou povedať tiež nemôžeme. Mínusom tohto termínu je skutočnosť, že  konfirmačnú slávnosť  budeme mať v podvedomí ešte celé leto a zároveň jej konanie v septembrovom termíne naruší všetky postupy spojené s novým školským rokom.

Milí rodičia, zaujíma ma  Váš názor v tejto veci. Prosím o Vaše vyjadrenie prostredníctvom SMS na čísle: 0918 828 385 alebo e-mailom na adresu: puchov@ecav.sk. Na základe vašich odpovedí stanovím termín konfirmačnej slávnosti.

 

Ďakujem za pochopenie a pozornosť.

Dušan Cina, evanj. a. v. farár