MIMORIADNY OZNAM

Zákaz konania verejných bohoslužobných zhromaždení v súvislosti s koronavírusom  bol zrušený dňom 6. mája 2020.

V evanjelickom chráme Božom v Púchov sa tak začnú  konať služby Božie od nedele 10. mája 2020 v čase o 10.00 hod. a 18.00 hod.  podľa usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Služby Božie v obidvoch časoch, teda o 10.00 hod. aj o 18.00 hod. budú mať rovnaký priebeh – teda ako nedeľné dopoludňajšie služby Božie, aby bol uspokojený čo najväčší počet záujemcov a bola možnosť výberu.

Počet účastníkov na službách Božích bude nateraz ešte obmedzený, pretože je potrebné zabezpečiť medzi účastníkmi 2 metrový odstup v laviciach (okrem členov spoločnej domácnosti). A obsadzovať sa môže iba každá druhá lavica. Miesta na sedenie budú vopred viditeľné označené. Takýmto spôsobom vieme usadiť v našom kostole maximálne 100 ľudí.
Každý účastník služieb Božích musí mať prekryté ústa aj nos a pri vstupe do chrámu je potrebné vykonať dezinfekcia rúk.

Ľudia v karanténe majú zákaz vstupu na spoločné služby Božie. A tiež prosíme ľudí s akýmkoľvek respiračným ochorením, aby zostali radšej doma.

Pri príchode do chrámu, ale hlavne pri odchode zo služieb Božích, prosíme, aby ste sa neponáhľali, netlačili sa na seba, ale dodržiavali potrebné rozostupy.

V prípade, že v najbližšiu nedeľu 10. mája 2020 bude záujem o spoločné služby Božie väčší ako dovoľujú momentálne hygienické opatrenia, potom od nasledujúcej nedele zvýšime počet dopoludňajších služieb Božích.

Dušan Cina
evanj. a. v. farár