Hľadá sa duchovný pastier zboru

Len pred niekoľkými dňami sa evanjelická, ale aj celá púchovská verejnosť dozvedela, že pani farárka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Púchove Mgr. Lenka Rišiaňová, už nebude od 1. júla tohto roku vykonávať duchovného pastiera zboru a správcu farského úradu.

Túto správu prijali nielen evanjelici, ktorí radi počúvali jej zvesť slova Božieho v spoločenstve veriacich a jej zvonivý hlas, s hlbokým žiaľom. Rovnako aj mnohí obyvatelia mesta a okolia, ako aj vedenie mesta. Veď jej prítomnosť na mnohých mestských podujatiach bola veľkým prínosom pre poslucháčov nielen Božieho slova.

Evanjelici, ale aj obyvatelia mesta sú vďační Pánu Bohu za jej službu v Púchove. Za to, že Božie pravdy hlásala jasne a čisto a usilovala sa o spravodlivosť. Povzbudzovala poslucháčov k prehlbovaniu viery a lásky. Šírila okolo seba pokoj. Bola ochotná pomôcť v každej situácii, najmä v ťažkých. A je nám ľúto, že už nebudeme počuť ani v telefóne jej zvonivý hlas: „Čím vám môžem poslúžiť, čím pomôcť?“ Lebo vznikli okolnosti, ktoré jej v tom zabránili.

Úprimná vďaka za všetko, pani farárka Lenka Rišiaňová. Želáme Vám a Vašej rodinke veľa Božieho požehnania. Púchovskí evanjelici teda stoja pred úlohou obsadenia farského úradu novým kňazom.

Emília Luhová, foto: S. Flimmel.