Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1937-1951