Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1925-1937