Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1911-1925