Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1875-1911